Buster Posey
       
     
Buster Posey & Tim Lincecum
       
     
Tim Lincecum
       
     
Buster Posey
       
     
Tim Lincecum
       
     
Madison Bumgarner
       
     
Tim Lincecum
       
     
Jared Weaver
       
     
Tim Lincecum
       
     
Matt Cain
       
     
Buster Posey
       
     
Buster Posey

Petco Park, April 2013

Buster Posey & Tim Lincecum
       
     
Buster Posey & Tim Lincecum

Petco Park, July 2013

Tim Lincecum
       
     
Tim Lincecum

Scottsdale Stadium, March 2011

Buster Posey
       
     
Buster Posey

Hi Corbett Field, March 2010

Tim Lincecum
       
     
Tim Lincecum

Camelback Ranch, March 2013

Madison Bumgarner
       
     
Madison Bumgarner

Sunrise Stadium, March, 2010

Tim Lincecum
       
     
Tim Lincecum

Petco Park, August 2011

Jared Weaver
       
     
Jared Weaver

Tempe Diablo Stadium, March 2012

Tim Lincecum
       
     
Tim Lincecum

Scottsdale Stadium, March 2012

Matt Cain
       
     
Matt Cain

Scottsdale Stadium, March 2011